Thursday, June 23, 2011

Letupan di angkasa - Kualiti Manusia



Bunyi bunyian indah untuk miserable soul.

Andai bunyi bunyian ini adalah satu bentuk pepejal atau jasad, dah lama gua peluk kuat kuat tak nak lepas agar gua tenang tenang sepanjang masa.

No comments: